Облiково-економiчний факультет

Науково-методичний центр координації економічної освіти в Україні

Керівництво


Завідувач
ГАРМАТЮК Лариса Романівна
Тел.: 371-6183

Науково-методичний центр координації економічної освіти в Україні є підрозділом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Основними завданнями центру, який працює разом чв тісному контакті з Науково-методичною комісією з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України.є визначення перспективних напрямків підготовки фахівців економічного профілю відповідно до світових вимог з високим рівнем професійної підготовки та новим економічним мисленням, здатних розв’язувати складні економічні завдання в умовах жорсткої конкуренції та глобалізації.

Центр покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі економічної освіти, зокрема:

—   визначенню стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання;

—   інтеграції України у світову освітню систему;

—   формуванню галузевих стандартів економічної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, виробленню   пропозицій щодо вдосконалення та впорядкування їхніх складових;

—   виробленню пропозицій щодо вдосконалення змісту і структури освіти на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях, впровадженню нових освітніх технологій, методів навчання і виховання молоді;

—   проведенню експертизи запропонованих нових концепцій освіти, аналізу передового педагогічного досвіду і виробленню пропозицій щодо його запровадження у практику;

—   проведенню експертизи підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчально-методичної літератури, дидактичних і програмних засобів та підготовці висновків про надання їм рекомендаційних грифів Міністерства освіти і науки України; виробленню пропозицій щодо присудження підручникам Державних премій України.

Науково-методичний центр надає кваліфіковану допомогу державним і недержавним вищим навчальним закладам з питань розроблення та експертизи навчальних планів, підготовки типових навчальних програм, підвищення кваліфікації викладачів через проведення семінарів, конференцій, нарад з науково-методичних питань економічної освіти. Розробляє плани інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу, готує пропозиції щодо перспективних планів підготовки та видання підручників, посібників та інструктивно-методичної літератури, рецензування рукописів з висновками про доцільність їх видання, створення авторських колективів для написання підручників. Надає допомогу навчально-методичним кабінетам галузевих міністерств і відомств.
 

Остання редакція: 20.04.11