Факультет обліку та податкового менеджменту

20 квітня 2017 року відбудеться III Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень»03 Березня 2017р.

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра обліку і оподаткування
Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах
та економічного аналізу
Кафедра бухгалтерського обліку
Кафедра аудиту

Шановні студенти!
     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень», яка відбудеться   20 квітня  2017 року.
     На конференції планується обговорити науково-практичні проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в сучасних умовах господарювання та пошук інноваційних напрямів їх удосконалення.
     Конференція буде проводитися у дистанційній формі шляхом публікації тез доповідей.
     До публікації приймаються матеріали доповідей студентів. Матеріали конференції будуть розміщені у:
1)  інституційному репозитарії КНЕУ на сайті iRKNEU в спільноті «Матеріали конференцій»;
2)  друкованому збірнику тез доповідей.
     Для своєчасного формування програми конференції і збірника матеріалів, прохання до 25 березня 2017 року (включно) на електронну адресу відповідних секцій конференції надіслати:
* заявку на участь у конференції,
* тези доповіді,
* відскановану копію платіжного документа про оплату збірника тез доповідей,
* рецензію наукового керівника.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
     Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому інформаційному листі.

З повагою, організаційний комітет конференції.

Інформаційний лист