Факультет обліку та податкового менеджменту

30 січня 2017 року кафедрою аудиту спільно з кафедрою обліку та оподаткування проведено міжкафедральний науковий семінар на тему: «ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: НОВАЦІЇ 2017 РОКУ»08 Лютого 2017р.

Науковий семінар відбувся відповідно до кафедрального Плану науково-практичних конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі  Міністерства освіти і науки України на 2017 рік.

Мета заходу – ознайомлення з новаціямиу сфері податкового законодавства та обговорення пов’язаної з цим  проблематики розрахунку податку на прибуток, ПДВ  та ПДФО,  їх адміністрування, нарахування та сплати, а також визначення їх  впливу на облікову політику підприємств.

Тематика міжкафедрального наукового семінару передбачала 2 блоки питань:

Блок 1: «Імплементація нових положень податкового законодавства у навчальний процес при підготовці фахівців з обліку і оподаткування» (Модератор: Шигун Марія Михайлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»):

1.1. «Новації в розрахунку податку на прибуток та ПДФО» –  доповідач  Остап’юк Наталія Анатоліївна д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»;

1.2. «Облікова політика підприємства у 2017 році щодо оподаткування» – доповідач Бабіч Віталій Васильович к.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»;

Блок 2: «Аналіз актуальних пропозицій щодо змін до податкового законодавства: QuoVadis?» (Модератор:  Петрик Олена Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»)

«Зміни в законодавстві щодо оподаткування ПДВ» доповідач Проскура Катерина Петрівна – д.е.н., професор  кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

У роботі міжкафедрального наукового семінару взяли участь науковці, практики, викладачі обліково-економічного факультету (кафедр  обліку і оподаткування, бухгалтерського обліку, аудиту, обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу);  факультету економіки агропромислового комплексу та  фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докторанти, аспіранти, студенти магістратури обліково-економічного факультету; представники аудиторських компаній.

 

У першій частині міжкафедрального наукового семінару, модератором якої була завідувач кафедри обліку і оподаткування д.е.н., професор Шигун М.М., відбулися виступи викладачів кафедри обліку і оподаткування.

Зокрема, в доповіді д.е.н., професора Остап’юк Н.А. на тему «Новації в розрахунку податку на прибуток та ПДФО» головна увага була зосереджена на змінах у Податковому кодексі, які відбулися з 2017 року, а саме у методиці обчислення податку на прибуток підприємства та податку на доходи фізичних осіб. Доповідачем було зауважено, що законодавством установлено нульову ставку з податку на прибуток для певних категорій платників податку, а також зазначено перелік суб’єктів, на які не поширюється це правило. Також обговорено зміни про зарахування дивідендного авансового внеску в рахунок сплати податку на прибуток, а також зміни в методиці розрахунку прискореної податкової амортизації для основних засобів 4 групи. Крім того, було уточнено перелік різниць з податку на прибуток. У частині розрахунку ПДФО було розглянуто зміни, пов’язані з встановленою мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом для працездатного населення, а також уточнено методику оподаткування пасивних доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах тощо.

У доповіді к.е.н., професора кафедри обліку і оподаткування Бабіча В.В. «Облікова політика підприємства у 2017 році щодо оподаткування» узагальнено перелік об’єктів бухгалтерського обліку, які мають регулюватися обліковою політикою підприємства, розглянуто зміни в документуванні господарських операцій підприємства,  зауважено, що фінансова звітність з 2017 року набула нового статусу, а саме додатку до податкової звітності з податку на прибуток.

 

Відкрила другу частину засідання міжкафедрального наукового семінару Петрик О. А., завідувач кафедри аудиту, д.е.н., професор, яка підкреслила актуальність, наукове та практичне значення проведення таких заходів як для викладачів, науковців, так і для практиків та студентів.

 

У своєму виступі Петрик О.А. зробила історичний екскурс щодо виникнення податку на додану вартість, окреслила його роль і призначення на різних етапах суспільного та економічного розвитку, особливості застосування в інших країнах та його значення у сучасному світі; наголосила на  необхідності подальшої гармонізації законодавства країн-членів ЄС у податковій сфері, та зокрема  у питаннях зближення ставок ПДВ в тій мірі, в якій це необхідно для обмеження ризику спотворення умов конкуренції.

Проскура К.П., д.е.н., професор кафедри аудиту у своєму виступі  презентувала огляд актуальних змін у податковому законодавстві, які впроваджуються у 2017 році,  проаналізувала новації  у сфері адміністрування та нарахування ПДВ, презентувала аналітику консультацій ДФСУ,  зокрема:

 

 

-       про особливості складання податкових накладних починаючи з 1 січня 2017р.,

-       про зміни у кодуванні  номенклатури за  окремими видами  операцій;

-       про порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок у записі обов'язкових реквізитів податкової накладної;

-       про впровадження механізму зупинення органами ДФСУ реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів;

-       про умови повернення помилково та/або надміру сплачених податкових зобов'язань та пені;

-       щодо списання дебіторської/кредиторської заборгованостей;

-       оподаткування ПДВ операції з постачання маркетингових послуг резидентом/ нерезидентом;

-       оподаткування ПДВ операцій з ліквідації основних засобів.

 

Учасники наукового семінару приймали активну участь у дискусіях та обговоренні презентованих матеріалів, висловлювали власні бачення щодо проблематики означених питань та пропонували  шляхи їх оптимізації у практичній діяльності.

 

Із заключним словом виступила завідувач кафедри аудиту, д.е.н., професор Петрик О.А., яка підвела підсумки проведення міжкафедрального наукового семінару «Аналіз актуальних пропозицій щодо змін до податкового законодавства: QuoVadis» та узагальнила пропозиції щодо  вирішення проблемних питань, подальшого розвитку  законодавства у податковій сфері та гармонізації його положень до стандартів міжнародної практики.