Факультет обліку та податкового менеджменту

4 квітня 2017 року на обліково-економічному факультеті була проведена лекція-дискусія представником Світового банку Альфредом Жан-Марі Боргоново на тему «Потреби у зміні освіти для бухгалтерів та аудиторів» 04 Травня 2017р.

На лекції-дискусії «Потреби у зміні освіти для бухгалтерів та аудиторів» було обговорено такі питання:

1.  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та їх вплив на освіту в сфері бухгалтерського обліку;

2. Приклади перетворень у освіті в області бухгалтерського обліку, що внесені в результаті прийняття МСФЗ;

3. Загальні аргументи на користь перетворень в освіті у сфері бухгалтерського обліку;

4. Рушійні фактори перетворень для університетів;

5. Різні моделі підготовки професійних бухгалтерів;

6. Освіта на основі компетентності в коледжах зарубіжних країн;

7. Впровадження оптимальної практики освіти на основі компетентностей.

 

Доповідач: Альфред Жан-Марі Боргоново – старший спеціаліст з фінансового управління Центру Реформ фінансової звітності Світового банку.

У лекції-дискусії також взяли участь:  Лейла Бегташевич-Рудаліжа, консультант CFRR Світового банку та Координатор проекту STAREP Центру реформування фінансової звітності в Україні Світового банку Наталія Коноваленко.

Організатори та модератори проблемної лекції-дискусії: Бондар М.І., Петрик О.А., Шигун М.М., Кіндрацька Л.М.

На лекції були присутні 124 особи – вчені, викладачі обліково-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (зокрема, кафедр: аудиту; обліку і оподаткування; обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу); студенти обліково-економічного факультету КНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит».

Висновки за результатами лекції:

У своєму виступі  доповідач Альфред Жан-Марі Боргоново навів аргументи на користь перетворень в освіті в сфері бухгалтерського обліку. На початку дискусії він розповів, як виникла потреба розробки МСФЗ корпорацій та МСФЗ для малого, середнього бізнесу. Окрім МСФЗ доповідач навів інші стандарти, які також впливають на бухгалтерський облік:

Міжнародні стандарти обліку в державному секторі (IPSAS);

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) та Міжнародні стандарти

контролю якості (ISQC);

Стандарти етики професійних бухгалтерів;

Міжнародні стандарти освіти (МСО).

Доповідач зосередив увагу на тому, що МСФЗ засновані на концепціях, принципах та правилах. Концептуальна основа МСФЗ визначає, що інформація повинна подаватися в тій формі, яка б розкривала достовірну картину, тобто вона повинна бути корисною для прийняття рішень. Було наголошено, що в процесі навчання, концепції МСФЗ повинні обговорюватись і вивчатись в кінці курсу для повного їх розуміння.

Обґрунтовано основну мету лекції-дискусії – показати, як прийняття МСФЗ впливає на процес навчання. Необхідна нова система освіти. Спеціаліст з бухгалтерського обліку повинен не тільки знати, але і вміти знаходити інформацію, мислити, мати своє судження.

Доповідачем було наведено приклади прийняття МСФЗ в Австрії, Південній Африці, Франції.

Розглянуто аргументи на користь перетворень в освіті у сфері бухгалтерського обліку: важливі пріоритети фінансових директорів; загальні категорії навичок випускників-бухгалтерів; важливі компетенції; освіта на основі компетентності.

Також надано характеристику існуючим та майбутнім моделям університетів, визначено перспективи удосконалення освіти бухгалтерів і аудиторів в Україні.

Доповідачем розкрито моделі підготовки дипломованих бухгалтерів: комплексна система освіти в сфері бухгалтерського обліку; лінійна система освіти в сфері бухгалтерського обліку; паралельна система освіти в сфері бухгалтерського обліку.

У заключній частині доповідачем було наведено приклади оптимальної практики впровадження освіти на основі компетентностей.

Учасники проблемної лекції проявили велику зацікавленість у запропонованих до дискусії питаннях, приймали активну участь в обговоренні презентованих матеріалів, надавали свої висновки та узагальнення.