Факультет обліку та податкового менеджменту

Бізнес-сніданок на тему внутрішнього аудиту в КНЕУ 06 Травня 2016р.

Організатор – кафедра аудиту

27 квітня 2016 року кафедрою аудиту було організовано та проведено зустріч зМовчаном Олександром – членом правління Інституту внутрішніх аудиторів України.

Тема: Внутрішній аудит: надійний, цінний партнер для бізнесу.

Формат – інтерактивний; презентація.

План заходу.

1. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління.  2. Огляд розвитку внутрішнього аудиту як професії в Україні. Практичні поради.

3. Практика внутрішнього аудиту в Україні та світі;

4. Основні складові внутрішнього аудиту: Комплаєнс; Управління ризиком; Консалтинг;   Спеціальні проекти.

5.Управління ризиком як об’єкт внутрішнього аудиту.

6. Обговорення питань.

        

Висновки за результатами зустрічі: Прагнення власників бізнесу розвивати ринкові взаємини цивілізованим шляхом обумовлюється потребою в забезпеченні довіри з боку ділових партнерів і споживачів, органів державного управління і громадських організацій. Вирішення даних проблем, а також конфлікту інтересів, що виникають між власниками  бізнесу і їх менеджерами, питань оптимізації процесу контролю повинна забезпечити служба внутрішнього аудиту (СВА).   Саме тому особливої актуальності набуває підготовка фахівців-магістрів, які здатні працювати у нових умовах, впроваджувати у практику діяльності вітчизняних корпорацій міжнародні стандарти корпоративного управління й забезпечувати підвищення ефективності їх діяльності в інтересах акціонерів та держави.  

Бізнес-сніданок було проведено у затишній атмосфері невимушеного взаємного спілкування, практичних порад щодо того, як здобути навички для професії внутрішнього аудитора, якими знаннями та компетенціями слід володіти.

Олександр Мовчан розповів про необхідність функціонування внутрішнього аудиту в сучасних компаніях, які переваги отримує компанія та власники бізнесу від впровадження сучасних інструментів внутрішнього контролю, приділив увагу питанням нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту в Україні, окремо зупинився на змісті та структурі ключового документу – Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).

У процесі обговорення у студентів виникли питання щодо практичної реалізації принципів об’єктивності та незалежності, як це досягається у діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств, які є причини для перешкод та як їх подолати.

Олександр Мовчан поділився власним досвідом становлення у професії, дав поради студентам щодо розвитку професійних навиків та кар’єрного зростання.

Викладач курсу «Внутрішній аудит» к.е.н., Заднепровська С. П.розповіла про розроблення нової навчальної програми «Внутрішній аудит корпорацій» та акцентувала увагу на окремих питаннях щодо її структури та змісту. У результаті обговорення предметної частини  програми визначились дискусійні питання щодо бізнес-процесів, їх структурування з позицій оцінки внутрішнім аудитором стану корпоративного управління та ризиків,  актуальності об’єктів аудиту, організації та методики проведення внутрішнього аудиту.

У дискусії активну участь приймали завідувач   кафедри аудиту д.е.н., Петрик О. А. та інші викладачі кафедри,які піднімали питання і пропонували шляхи вирішення проблеми теоретичної і практичної підготовки фахівців у сфері внутрішнього  галузі та удосконалення побудови процесу навчання, щоб у майбутньому забезпечити бізнес професійними кадрами (внутрішніми аудиторами).