КНЕУ - Чумакова Ірина Юріївна

Факультет обліку та податкового менеджменту

Чумакова Ірина Юріївна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

У 1985 році з відзнакою закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». По закінченні у 1996 році факультету перепідготовки Херсонського індустріального інституту отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит».

У січні 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області)». Має практичний досвід роботи. В грудні 2003 року присвоєно звання доцента кафедри аудиту.

Робота за фахом на посаді доцента кафедри в університеті стала підставою для подальшого проведення наукових досліджень та написання докторської дисертації за темою "Стан та перспективи розвитку аудиту в секторі державного управління України". З 2009 року є здобувачем ступеню доктора економічних наук.

З 2011 р. до теперішнього часу – завідувач відділу державного фінансового контролю ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, член редколегії збірника «Наукові праці НДФІ».

Викладає науки: «Державний фінансовий контроль», «Організація і методика аудиту (в бюджетних установах)».

Здійснює наукове керівництво роботами аспірантів.