Факультет обліку та податкового менеджменту

Перелік наук (дисциплін) освітнього ступеня бакалавр