Факультет обліку та податкового менеджменту

11 квітня 2017 року відбувся Міжпредметний науково-методичний семінар «Сучасні інноваційні технології в методиці викладання облікових дисциплін»14 Квітня 2017р.

11 квітня 2017 року згідно із Планом проведення науково-практичних конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік кафедрою обліку і оподаткування проведений Міжпредметний науково-методичний семінар «Сучасні інноваційні технології в методиці викладання облікових дисциплін».

У роботі міжпредметного науково-методичного семінару взяли участь представники кафедр обліку і оподаткування та аудиту обліково-економічного факультету КНЕУ.

Основними проблемними питаннями застосування сучасних інноваційних технологій під час викладання облікових дисциплін, які винесені в якості напрямів роботи Міжпредметного науково-методичного семінару, є такі:

1. Роль освітніх стандартів у сучасній освіті у сфері обліку і оподаткування.

2. Дистанційна освіта в КНЕУ.

3. Змішана освіта в контексті викладання облікових дисциплін.

4. Сучасний стан та особливості впровадження в навчальний процес включеного навчання.

Учасники Міжпредметного науково-методичного семінару прийняли участь в обговоренні та виступили з пропозиціями щодо застосування сучасних інноваційних технологій в методиці викладання облікових дисциплін. Зокрема, обговорили особливості запровадження принципів розробки освітніх стандартів на основі професійних компетенцій та підходів для формування компетентностей випускника, а також узагальнили здійснені заходи з удосконалення змісту вищої освіти у сфері обліку і оподаткування, розглянули стан та перспективи розвитку і застосування дистанційної освіти в КНЕУ при викладанні облікових дисциплін, особливості та проблемні питання запровадження змішаного навчання в контексті викладання облікових дисциплін, а також розглянули переваги включеного навчання як атрибуту сучасної бізнес-освіти світового рівня. Також учасниками семінару було звернуто увагу на необхідність впровадження в навчальний процес КНЕУ сучасних форм навчальної роботи для формування професійних компетенцій з обліку і оподаткування на основі стандартів освіти з обліку і оподаткування, підвищення кваліфікації викладачів, що викладають фахові дисципліни, щодо змісту, мети, завдань, технічних можливостей застосування у навчальному процесі сучасних інтерент-технологій, активне використання інтернет-технологій у роботі зі студентами (скайп-лекції, он-лайн консультації, вебінари тощо). Окремим напрямом обговорення стало визначення потреби дослідження досвіду провідних вищих навчальних закладів розвинутих країн світу та імплементація його у викладацьку діяльність КНЕУ, розширення співпраці з провідними вищими навчальними закладами країн світу в цілях використання студентами КНЕУ можливостей включеного навчання.