Факультет обліку та податкового менеджменту

10 травня 2017 року відбулося засідання круглого столу, присвяченого питанням реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України23 Травня 2017р.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Геьмана" спільно з ДННУ «Академія фінансового управління» провели засідання круглого столу «Концептуальні підходи до реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України».

10 травня 2017 року відбулося засідання круглого столу, присвяченого питанням реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України.

У заході взяли участь: заступник директора Департаменту–начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Гапоненко Людмила Василівна, представники структурних підрозділів Міністерства фінансів України, Світового банку, науковці ДННУ «Академія фінансового управління», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, фахівці громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.

Засідання відкрила президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Тетяна Іванівна Єфименко. У своєму виступі вона наголосила на важливості такої зустрічі для вироблення спільної позиції науковців, представників управління наукою, Міністерства фінансів України, університетської спільноти, громадських організацій щодо стратегічних напрямів реформування управління державними фінансами, фінансової системи України в умовах нових економічних реалій.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувсяпроректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»,д. е. н., профессор Анатолій Михайлович Колот. Відзначивши знаковість і важливість заходу, він наголосив, що запропонований формат круглого столу відкриває шляхи для вирішення проблем на засадах міждисциплінарного підходу.Це дасть змогу надати адекватні відповіді на ключові виклики в умовах пришвидшення змін у всіх сферах життя.

На знімках: вступне слово президента Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професора Т.І. Єфименко.

На знімку: вступне слово проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора А.М. Колота.

На знімку: виступ віце-президентаДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професора П.М. Леоненка.

На знімку: виступ професора кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д. мед. н., професора Л.Ф. Конопльової.

На знімку: виступзавідувача кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора М.М. Шигун.

На знімку: учасниця круглого столу голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент Т.О. Каменська.

На знімку: під час засідання круглого столу

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ

“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ”

Реєстрація учасників семінару

Вступне слово

Ковтунець Володимир Віталійович, Перший заступник Міністра освіти і науки України;

Єфименко Тетяна Іванівна, президент ДННУ “Академія фінансового управління”, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор.

Представники центральних органів виконавчої влади

Колот  Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор.

Виступи учасників заходу

Завдання наукових досліджень у контексті вдосконалення управління фінансовою системою України

Доповідачі:

Леоненко Петро Михайлович, віце-президент ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Гасанов  Сергій Станіславович, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., професор;

Соколовська Алла Михайлівна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Іваницька Ольга Михайлівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. держ. упр., професор;

Конопльова Лідія Федорівна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, д. мед. н., професор;

Ловінська Людмила Геннадіївна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Сушко Наталія Іванівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., доцент;

Шигун Марія Михайлівна, завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Гапоненко  Людмила Василівна, заступник директора Департаменту – начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Обговорення – учасники заходу

Стан і розвиток вищої та професійної освіти бухгалтерів і аудиторів в Україні

Доповідачі:

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Коноваленко Наталія Валеріївна, координатор проекту STAREP, Центр реформування фінансової звітності в Україні Світового банку;

Бондар Микола Іванович, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Каменська Тетяна Олександрівна, голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент;

Легка Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Представники вищих навчальних закладів

Обговорення – учасники заходу

Підбиття підсумків роботи круглого столу