Факультет обліку та податкового менеджменту

Запрошуємо на міжпредметний науково-методичний семінар31 Березня 2017р.

11 КВІТНЯ 201РОКУ о 13.15 (аудиторія 31, корпус 2 КНЕУ)

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ПРОВОДИТЬ МІЖПРЕДМЕТНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

 «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН»

 

Модератор: Шигун Марія Михайлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Доповідачі:

1.       БОНДАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ – д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Сучасна освіта у сфері обліку і оподаткування та освітні стандарти

2.       СУПРОВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Дистанційна освіта в КНЕУ: досвід аматора

3.       БЕЗВЕРХИЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

       Змішана освіта в контексті викладання облікових дисциплін

4.       ЛЕЖНЕНКО ЛЮДМИЛА ІГОРІВНА – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Сучасний стан та особливості впровадження в навчальний процес включеного навчання

Запрошуються викладачі всіх кафедр обліково-економічного факультету КНЕУ, докторанти, аспіранти, студенти магістерського рівня підготовки, та інші зацікавлені особи

 

 

 

Організатор:

 

Кафедра обліку і оподаткування