Факультет обліку та податкового менеджменту

Калабухова Світлана Вікторівна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

У 1994 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності", аспірантуру КНЕУ за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" - в 1997 році. Кандидатську дисертацію на тему "Аналіз та управління оборотним капіталом підприємства" захистила у 1999 році. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Здобувач наукового ступеня доктора наук. Підготувала 3 кандидати наук, є науковим керівником 2 аспірантів. У 2014 році нагороджена Знаком  "Заслужений працівник Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.