Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік і аудит в управлінні банками

Нормативний термін навчання: один рік та 6 місяців для денної форми та один рік і вісім місяців для заочної форми навчання. 

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають такі дисципліни:

А) нормативні:        

 • Фінансовий менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Організація і методика аудиту (в банках);
 • Організація обліку (в банках);
 • Податковий облік і звітність.

Б) спеціалізованої підготовки:

 • Звітність банків;
 • Облікові технології банківських операцій;
 • Управлінський облік і аналіз в банках;
 • Облік і аудит в установах Національного банку України.

Після закінчення навчання випускники даної магістерської програми набувають права займати такі основі посади в фінансових установах та  банківському секторі:

 • Аудитор;
 • Бухгалтер-експерт;
 • Бухгалтер-ревізор;
 • Головний бухгалтер;
 • Головний державний податковий ревізор- інспектор;
 • Головний експерт;
 • Головний касир;
 • Головний ревізор;
 • Директор фінансовий;
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Економіст з фінансової роботи;
 • Економіст-радник;
 • Завідувач каси;
 • Консультант з економічних питань;
 • Консультант з податків і зборів;
 • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік);
 • Начальник контрольно-ревізійного відділу;
 • Оглядач з економічних питань.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Облік і аудит в управлінні банками"

Остання редакція: 13.01.16