Факультет обліку та податкового менеджменту

Вчена рада факультету

Cклад Вченої ради обліково-економічного факультету

БОНДАР Микола Іванович

Голова Вченої ради, Декан обліково-економічного факультету, д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ПОПЛЮЙКО Андрій Миколайович

Заст. Голови Вченої ради ОЕФ, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

ДУНАЄВА Марія Віталіївна

Секретар Вченої ради ОЕФ, ст. викладач кафедри обліку і оподаткування

БЕЗВЕРХИЙ Костянтин Вікторович

К.е.н., докторант кафедри обліку і оподаткування

ГНИЛИЦЬКА Лариса Володимирівна

Д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

ГУЦОЛ  Ірина Анатоліївна

Студентка 3 курсу

ДАШКЕВИЧ Микола Васильович

Фахівець по контролю за навчальним процесом

ДОБРОВСЬКИЙ Василь Миколайович

Заст. зав. Кафедри обліку і оподаткування, к.е.н., професор

ЄФІМЕНКО Василь Іванович

к.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ЗАДНЕПРОВСЬКА Світлана Петрівна

К.е.н., доцент кафедри аудиту

ІСАЙ Оксана Василівна

Заст. декана ОЕФ, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна

Завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, д.е.н., професор

КІРДАНОВ Михайло Григорович 

К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

КУЗЬМІНСЬКА Ольга Едуардівна

Заст. зав. кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., професор

КУЗЬМІНСЬКИЙ Юрій Анатолійович

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор

КУЛИК Андрій Андрійович

Студент 4 курсу

ЛАРІКОВА Тетяна Віталіївна

Профорг кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., доцент

МАРИНИЧ  Ілля Олександрович 

К.е.н., доцент кафедри аудиту

МАТІЄНКО-ЗУБЕНКО Ірина Ігорівна

Заст. зав. Кафедри аудиту, к.е.н., доцент

МОІСЕЄНКО Стефані Миколаївна

Студентка 5 курсу

ОЛІЙНИК Вікторія Андріївна

Студентка 3 курсу

ОЛІЙНИК Яна Вікторівна

Д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

ОСТАП’ЮК Наталія Анатоліївна

Д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО Ірина Михайлівна

Д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

ПЕТРИК Олена Анатоліївна

Завідувач кафедри аудиту, д.е.н., професор

ПРОСКУРА Катерина Петрівна

Д.е.н., професор  кафедри аудиту

САМБОРСЬКИЙ Олександр Володимирович

К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

ТЮХЛЯЄВА Марина Юріївна

Профорг факультету, ст.. викл.  кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

ФЕДОРЧЕНКО Ольга Євгеніївна

Профорг кафедри обліку  і оподаткування, к.е.н., доцент

ХОПТИНСЬКИЙ Юзеф Анастасович 

Заст. зав. Кафедри бухгалтерського обліку, к.е.н., доцент

ШИГУН Марія Михайлівна

В.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор

ЯМБОРКО Галина Анатоліївна 

К.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

Остання редакція: 23.12.16