Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-тренінговий центр

Обліково-економічного факультету

Навчально-тренувальний центр обліково-економічного факультету (НТЦ ОЕФ)є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у складі обліково-економічного факультету. НТЦ ОЕФ призначений для формування інформаційно-освітнього середовища, яке створюється з використанням сучасних апаратно-програмних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

НТЦ ОЕФ створено згідно з Наказом ректора від 09 червня 2015 року №385 і регламентує свою діяльність на підставі «Положення про навчально-тренувальний центр обліково-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою університету від 30.09.2015 року.

Адміністративне управління діяльністю НТЦ ОЕФ від Університету здійснює декан обліково-економічного факультету, координацію роботи НТЦ ОЕФздійснює кафедра аудиту, участь у розробці навчально-методичного забезпечення приймають кафедра обліку в підприємницькій діяльності, кафедра бухгалтерського обліку та кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

Керівник навчально-тренувального центру– Матієнко -Зубенко Ірина Ігорівна, к.е.н, доцент кафедри аудитузабезпечуєоперативне керівництво науково-освітньою діяльністю НТЦ ОЕФ; організовує його роботу; розробляє план діяльності НТЦ; в межах своїх повноважень узгоджує питання співпраці з фірмами-розробниками прикладних програмних рішень (ППР), які використовуються в навчальному процесі.

 

 

 

 

 

Системний адміністратор– Толмакова Тетяна Миколаївна, забезпечує безперервність роботи комп’ютерів і програмного забезпечення, консультує користувачів з питань роботи локальної мережі і прикладних програм; встановлює права доступу і контролює використання мережевих ресурсів; контролює дотримання користувачами правил та норм охорони праці, техніки безпеки при роботі з комп’ютерною технікою та периферійним обладнанням.

 

 

 

Метою діяльності НТЦ ОЕФє проведення навчально-тренувальної роботи практичного спрямування зі студентами спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання, аспірантами та докторантами; розробка і проведення тренінгів з використанням прикладних програмних рішень для викладачів обліково-економічного факультету, а також за замовленням інших навчальних закладів або організацій, підприємств, установ.

Основними завданнями НТЦ ОЕФ є:

-         забезпечення навчального процесу студентів обліково-економічного факультетуУніверситету;

-         освоєння і впровадження на ОЕФ сучасних інформаційних технологій у викладання обліку в підприємницькій діяльності, банківських установах та в секторі загального державного управління;

-         формування знань, умінь та компетенцій студентів-випускників бакалаврського ступеня вищої освіти та магістерських програм обліково-економічного факультету на основі посилення їх практичної підготовки;

-         застосування тренінгових технологій навчання, наповнення практичних занять новим змістом для перетворення їх у дієві заходи опанування навчального матеріалу;

-         сприяння розробці та проведенню тренінгів для студентів, а також забезпечення підвищення кваліфікації викладачів факультету та інших навчальних закладів за рахунок проведення фахівцями фірм-розробників ППР відповідних заходів (семінарів, тренінгів, майстер класів тощо);

-         розробка і поетапне впровадження навчальної практики на бакалаврському та магістерському рівнях (згідно з новими навчальними планами), яка буде проводитись виключно в Навчально-тренувальному центрі в умовах функціонування віртуально підприємства.

 

При проведенні занять з наук «Аудит», «Інформаційні системи і технології в обліку», дисциплін «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті банку», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління», тренінгу з науки «Інформаційні системи і технології в обліку», міждисциплінарного тренінгу (практичні заняття) та інших видів занять, передбачених навчальним процесом й спеціальними угодами із замовниками, в НТЦ ОЕФ використовуються такі прикладні програмні рішення: «Галактика ERP», «Парус-Бухгалтерія», «1С: Підприємство», «Облік SaaS», «M.E.Doc», «КІТ: Аудит» та інші.

 

Остання редакція: 18.12.15