Факультет обліку та податкового менеджменту

Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

у 1983 р. з відзнакою закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка. В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація взаємозв’язків суб’єктів інформаційно-обчислювального обслуговування в умовах ринкової економіки». Має практичний досвід роботи. З вересня 1994 року і до нині працює на обліково-економічному факультеті КНЕУ імені Вадима Гетьмана. В лютому 2002 року присвоєно звання доцента кафедри аудиту.

Є членом Науково-методичної ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та вченої ради обліково-економічного факультету.

Нагороджена Знаком «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Викладає: науку «Інформаційні системи і технології в обліку», тренінг з науки «Інформаційні системи і технології в обліку», дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»,«Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті банку».

Має свідоцтва і сертифікати користувача таких прикладних програмних рішень, як «Парус-Бухгалтерія», «ІС-ПРО», «Фінанси без проблем», «Облік SaaS». Є кваліфікованим користувачем «Галактика ERP 9.1: Оперативний та бухгалтерський облік».

Координує співпрацю кафедри аудиту з ІТ-фірмами з приводу використання прикладних програмних рішень у процесі підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит».

Є керівником тематичного напряму «Сучасні інформаційні технології та прикладні комп’ютерні програми: теорія і практика застосування в аудиті і державному контролі» кафедральної науково-дослідної теми «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України».

Від кафедри аудиту є керівником секцій «Перспективи застосування інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті»  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції та «Інформаційні системи в обліку, контролі, аналізі та аудиті» 

загально університетської наукової студентської конференції «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті».

Здійснює наукове керівництво роботами магістрів і аспірантів.

З вересня 2015р. є керівником Навчально-тренувального центру обліково-економічного факультету.

З 2001 року викладає в Інституті бізнес-освіти (раніше Центр магістерської підготовки) ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» науку «Інформаційні системи і технології в обліку».

Є Головою комісії з виховної та культурно-масової роботи профспілкового комітету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».