Факультет обліку та податкового менеджменту

Петрик Олена Анатоліївна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині КНЕУ), пройшла шлях від асистента до професора та завідувача кафедри, має практичний досвід роботи на підприємстві та у сфері аудиторської діяльності, закордонних стажувань.

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти».

Нагороджена у 2006 р. знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Академік Академії економічних наук України із спеціальності «Облік та аудит» .

Викладає науку «Аудит».

Здійснює наукове керівництво магістерськими дипломними роботами, дослідженнями аспірантів та докторантів.

Нагороджена Знаком «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Сертифікований аудитор України з 1995 року, член експертної ради ВАК України з 2005 року по 2011 рік, з листопада 2011р. по 2013р. – член експертної ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», член редколегії кількох фахових видань, експерт Вищої акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України за фахом «Облік і аудит».