Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

Навчальний процес з дисципліни «фізичне виховання» забезпечений необхідною методичною документацією (робочі програми; методичні матеріали, щодо самостійної роботи студентів; методичні рекомендації для студентів). 

 

 Методичні матеріали з вивчення дисципліни "фізичне виховання"    

 

 РП_ОПП_Політичні технології та лідерство

 

 ОПП 052 Робоча програма навчальної дисципліни "фізичне виховання"

 

  РПНД_252_Фізичне виховання_2021 р.

 

Також професорсько-викладацьким складом підготовлені наступні навчально-методичні роботи:

1. Карпова І. Б., Корчинський В. Л., Зотов А. В. Фізична культура та формування здорового образу життя: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 104 с.

У навчальному посібнику розглянуто компоненти здорового способу життя. Значну увагу приділено методам оцінки рівня фізичного здоров’я і фізичної підготовленості для контролю і самоконтролю студентів. Висвітлено теоретико-методичні основи оздоровчого тренування. Наведено підготовчо-відновлювальні форми фізичної активності в режимі навчальної праці студентів.

2. Дудко М.В. Атлетична гімнастика: Методичні рекомендації студентам вищих навчальних закладів. – К.: КНЕУ, 2006 – 43 с.

3. Соболєв Ю.Л., Карпова І.Б., Івчатова Т.В., Бацунов В.П., Корнієнко С.О., Попова Г.В. Самостійні заняття фізичними вправами: Методичні рекомендації для студентів вищих навч. закладів. – Київ, 2007, - 55 с.

4. Карпова І.Б., Бацунов В.П., Дудко М.В., Корнієнко С.О., Панченко А.М. Оздоровчий біг і ходьба: Методичні рекомендації для студентів вищих навч. закладів. – К: КНЕУ, 2008

5. Карпова І.Б., бажай І.М., Корнієнко С.О., Соболєв Ю.Л., Янішевський Ю.В. Методика навчання плаванню: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. – К.: КНЕУ,2010. - 48 с.

6. Співак М.Л., Ковтун В.Є., Ляшенко О.Р. Атлетична гімнастика: Методичні рекомендації для студенток вищих навчальних закладів. – К.: КНЕУ, 2010. – 32 с.

7. Івчатова Т.В. Гнучкість та методика її розвитку: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. – К.: КНЕУ, 2012. – 43 с.

8. Защук С.Г. Правила гри в баскетбол (команди, засади гри, порушення, фоли). Навчально-методичні розробки для студентів, викладачів, тренерів, спортсменів. – К.: “Print Quick”, 2012. – 43 с.

9. Защук С.Г. Техніка гри у баскетбол. Навчально-методичні розробки для студентів, викладачів, тренерів, спортсменів. – К.: “Print Quick”, 2012. – 33 с.

Остання редакція: 22.02.23