Факультет обліку та податкового менеджменту

Інформація про захищені дисертації

Активна наукова робота ведеться кафедрою в частині підготовки кандидатських та докторських дисертацій викладачами, аспірантами та докторантами кафедри. Науковий пошук, що здійснюється в межах актуальних дисертаційних досліджень, дозволяє отримувати розробки в частині теоретичного обґрунтування розвитку системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки, удосконалення методології обліку окремих видів активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів, удосконалення системи контролю за ними на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Захищені дисертації у 201році:

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

                - аспіранта Яценко Л.В. на тему «Облік та аудит витрат виробництва поліграфічних підприємств» (науковий керівник - д.е.н., професор Бондар М.І.);

- аспіранта Павелко О.В. на тему «Облік та контроль доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств» (науковий керівник – к.е.н., доцент Небильцова О.В.);

            - аспіранта Тягнирядно Л.Л. на тему «Облік і аналіз власного капіталу акціонерних товариств» (науковий керівник – к.е.н., професор Єфіменко В.І.);

            - аспіранта Коваленко А.Г. на тему «Облік і аналіз фінансових інвестицій» (науковий керівник – к.е.н., доцент Лисенко Н.М.);

            - здобувача Лежненко Л.І. на тему «Облік і аудит формування фінансових результатів» (науковий керівник – к.е.н., професор Єфіменко В.І.);

            - аспіранта Андрос С.В. на тему «Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України»(науковий керівник – к.е.н., доцент Лисенко Н.М.).

Захищені дисертації у 2011 році:

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- аспіранта Миронової Ю.Ю. на тему «Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування» (науковий керівник – к.е.н., доцент Гнилицька Л.В.);

- аспіранта Циплюка Д.Ю.на тему «Облік та контроль доходів і витрат від надання медичних послуг малими підприємствами»(науковий керівник – к.е.н., доцент Гавриловська Л.М.).

Захищені дисертації у 2012 році:

-   на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

- докторанта Гушка С.В. на тему «Методологічні та організаційні аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу» (науковий консультант – д.е.н., професор Сопко В.В.);

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- дисертація здобувача Титенко Л.В. на тему «Облік і аналіз виробничих запасів  фармацевтичних підприємств» (науковий керівник – д.е.н., професор Бондар М.І.);

- аспіранта Лебедик Г.В. на тему «Облік і аналіз операцій з оренди основних засобів» (науковий керівник – к.е.н., професор Лук’яненко Л.І.);

- аспіранта Пустяк О.В. на тему «Облік і аналіз власного капіталу комунальних унітарних підприємств» (науковий керівник – к.е.н., доцент Лисенко Н.М.).

Захищені дисертації у 2013 році:

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

- доцента кафедри Гнилицької Л.В. на тему «Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства» (науковий консультант – д.е.н., професор Бондар М.І.);

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- аспіранта Любенок Н.О. на тему «Облік і контроль об’єктів права інтелектуальної власності» (науковий керівник – к.е.н., професор Лук’яненко Л.І.);

- аспіранта Чабанюк О.А. на тему «Облік і аналіз виробничих запасів підприємств цукрової промисловості» (науковий керівник – к.е.н., професор Єфіменко В.І.).

Захищені дисертації у 2014 році:

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

-   аспіранта Супрович Г.О. на тему «Облік і аудит фінансових деривативів» (науковий керівник - д.е.н., проф. Бондар М.І.);

-   здобувача Прокопенко Ж.В. на тему «Бухгалтерський облік і внутрішній контроль страхових резервів» (науковий керівник – д.е.н., професор Бондар М.І.);

-   аспіранта Дацко К.П. на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства» (науковий керівник –д.е.н., доцент Гнилицька Л.В.);

- аспіранта Шелест В.С. на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами» (науковий керівник – к.е.н., професор Лук’яненко Л.І.).

Захищені дисертації у 2015 році:

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

- докторанта Гоголь Т.А. на тему «Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств малого бізнесу в Україні» (науковий консультант – д.е.н., професор Сопко В.В.);

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- аспіранта Кузьмінського Б.Ю. на тему «Облік і контроль конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності» (науковий керівник – д.е.н., професор Бондар М.І.).

Захищені дисертації у 2016 році:

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

- докторанта Озеран А.В. на тему «Гармонізація фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами та потребами управління» (науковий консультант – д.е.н., проф. Бондар М.І.); 

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- аспіранта Сироватченко Л.В. на тему «Бухгалтерський облік і аналіз витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів» (науковий керівник – к.е.н, проф. Єфіменко В.І..);

- аспіранта Матюшіної Ю.І. на тему «Облік і контроль виробничих витрат в управлінні промислових підприємств» (науковий керівник – к.е.н., доцент Свідерський Є.І.); 

- аспіранта Гордієнко Л.П. на тему «Облік і контроль незавершеного виробництва пивоварних підприємств» (науковий керівник – д.е.н., професор Сопко В.В.);

Захищені дисертації у 2017році:

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

- докторанта Диби В.М. на тему «Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін :теорія і метоодологія» (науковий консультант – д.е.н., проф. Кужельний М.В.); 

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- аспіранта Волвк М. на тему «Фінансова звітність за сегментами у системі управління підприємством» (науковий керівник – д.е.н, доц. Озеран А.В.);

 

 

Остання редакція: 23.03.18