Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Магістерські програми кафедри

Галузь знань – 07  «Управління та адміністрування»
Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Cпеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»

Освітній ступінь – магістр

Кваліфікація фахівця – магістр з обліку і оподаткування

Форма навчання: денна, заочна

Мова навчання: українська, англійська

Термін навчання:
1 рік 6 місяців (денна)
1 рік 8 місяців (заочна)

 

Оформлення магістерської дипломної роботи

Остання редакція: 13.02.19