Факультет обліку та податкового менеджменту

17 листопада 2017 року відбудеться Міжнародна наукова інтернет-конференція "Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту"09 Листопада 2017р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Обліково-економічний факультет

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції

«Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту»

яка відбудеться 17 листопада 2017 року.

Метою конференції є обговорення напрямів розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в сучасних умовах інноваційного економічного розвитку.

Тематичні напрями конференції:

1.     Еволюційні зміни в парадигмі бухгалтерського обліку та її подальший генезис.

2.     Теорія, практика і сучасні трансформації системи обліку і оподаткування підприємницької діяльності в Україні.

3.     Професія бухгалтера та її розвиток в контексті освіти, професійного навчання і підвищення кваліфікації.

4.     Вплив міжнародних стандартів на систему обліку та звітності в Україні.

5.     Розвиток теорії і практики аудиту під впливом суспільних трансформацій.

6.     Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління.

7.     Методологія обліку в бюджетних і кредитних установах.

8.     Теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами в інноваційних умовах.

9.     Перспективи застосування інформаційних систем і технологій в бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті. 

За підсумками конференції буде сформований електронний (PDF) варіант збірника матеріалів конференції. Збірнику будуть надані відповідні індекси УДК, ББK та міжнародний стандартний книжний номер (ISBN).

Програмою конференції передбачається проведення дистанційного засідання, презентація наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції, висвітлення наукових розробок в матеріалах конференції.

Електронні матеріали конференції учасники отримають після проведення конференції.