Факультет обліку та податкового менеджменту

12 вересня 2017 р. відбулась презентація Глобальних Принципів Управлінського Обліку25 Вересня 2017р.

12 вересня 2017 р. на брифінгу в УКРІНФОРМ відбулась презентація Глобальних Принципів Управлінського обліку. Організатором та ініціатором брифінгу виступив Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (СІМА) в особі офіційного представника СІМА в Україні, фахівця у галузі міжнародних освітніх проектів для фінансового сектора Наталії Вовчук.

Зокрема, відбулась презентація першого офіційного видання Глобальних принципів управлінського обліку українською мовою.

У заході прийняли участь запрошені експерти:

Наталія Вовчук (офіційний представник СІМА в Україні, к.пед.н., фахівець в області міжнародних освітніх проектів для фінансового сектору).

Марія Шигун (завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д.е.н., професор, сертифікований аудитор України, науковий рецензент українського перекладу Глобальних принципів).

Хеннінг Драгер (виконавчий директор мережі Міжнародної Ради Інтегрованої Звітності (IIRC), експерт міжнародного класу з питань нефінансової звітності).

Глобальні принципи управлінського обліку забезпечують ефективний аналіз, який можна універсально застосовувати до великих і малих організацій та до державних і приватних організацій у будь-якій точці світу.  Вони були розроблені під час громадських консультацій 2014-2015 років в CIMA та AICPA за участі керівників компаній, фінансових директорів, науковців, регуляторів та інших фахівців у 20 країнах на п'яти континентах.

У Принципах приділяється особлива увага усуненню бар'єрів завдяки впливовій комунікації; виведенню  на поверхню найбільш актуальних та достовірних даних для проведення оцінки; здійсненню аналізу, який виявляє вплив на цінності організації, та поширенню цілісності та довіри, яка є запорукою довгострокової сталості.  У структурі докладно описано, як кожен принцип застосовується у 14 різних сферах фінансової практики, починаючи від інвестиційної оцінки до скарбниці та управління грошовими коштами.

Управлінський облік вперше за історію свого існування стандартизовано, раніше орієнтирами ведення обліку були кращі практики або зразки провідних компаній.

Чарльз Тіллі, FCMA, CGMA, екс-виконавчий директор CIMA, у своєму коментарі сказав: "Ми працюємо з різними організаціями по всьому світу і бачимо, що процес прийняття рішень стає дедалі складнішим, оскільки комплексна інформація надходить все швидше.  Занадто часто рішення приймаються на основі імпульсу, а не розуміння, і нам потрібно суттєво поліпшити процес прийняття рішень на всіх рівнях.  Ці Принципи допоможуть керівникам та їхнім колективам удосконалити процес прийняття якісних рішень в організаціях".

Управлінський облік подібний до GPS для вищої ланки керівництва, бо він задає напрямок стратегії шляхом забезпечення аналізу та розуміння, націлених на майбутнє. Допоки він здійснюється вперемішку з фінансовою звітністю, йому бракує належного рівня спрямування, яке б дозволило забезпечити послідовне застосування по всьому світу. Принципи допомагають заповнити прогалину.

Баррі К. Мелансон, CPA, CGMA, президент та виконавчий директор AICPA, зазначив: "Оприлюднення цих принципів має велике значення. Вони допоможуть структурувати хаотичну складність та розширити можливості прийняття рішень на основі наявних даних, коли пріоритет віддається довгостроковому успіху, а не короткостроковим здобуткам. Запровадивши Принципи, керівництво, зацікавлені сторони, інвестори та громадськість будуть більше довіряти діяльності організацій".

Принципи є важливою віхою в діяльності CIMA та AICPA, спрямованій на піднесення професію управлінського обліку на новий рівень завдяки спільному підприємству глобального масштабу (спільно створено Асоціацію), яке також надає статус Привілейованого міжнародного спеціаліста у сфері управлінського обліку (CGMA) фахівцям, що пройшли екзаменування та здобули відповідний досвід.

Принципи вже отримали широку підтримку з боку керівників як у бізнесі, так і в урядових структурах. 

Бондар Микола Іванович, д.е.н., професор, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичних комісій з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України вважає: «Управлінський облік не можна обмежити стандартами, але його стандартизація сприятиме застосуванню широким колом суб’єктів підприємницької діяльності існуючих принципів, методів, методик, що є надбання світової економічної спільноти, та забезпечуватиме розвиток вітчизняної економіки в умовах глобалізації».

Наталія Вовчук, к.пед.н., офіційний представник СІМА в Україні запевняє: «Переклад Глобальних Стандартів управлінського обліку на українську мову беззаперечно стане позитивним імпульсом розвитку українського бізнесу, адже широкі кола підприємців, власників, вітчизняних інвесторів зможуть швидше опанувати кращі світові практики ведення управлінського обліку».

Щоб дізнатись більше про Принципи, відвідайте сторінку www.cgma.org/principles.

Українською мовою Принципи розміщені тут:

https://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples/principles-framework.html