Факультет обліку та податкового менеджменту

23 листопада 2017 року буде проведено міжкафедральний науковий семінар на тему: «Новітні технології в аналізі та оподаткуванні»20 Листопада 2017р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу                    

Оголошення

23 листопада 2017 року о 14.30 (аудиторія 37, корпус 2 КНЕУ)  буде проведено міжкафедральний науковий семінар на тему: «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ ТА ОПОДАТКУВАННІ».

Міжкафедральний науковий семінар присвячений розгляду можливостей застосування сучасних систем економічного аналізу (Руслана, Amadeus) для потреб управління та оподаткування.

Запрошуються викладачі всіх кафедр обліково-економічного факультету КНЕУ, докторанти, аспіранти, студенти магістерського рівня підготовки, інші зацікавлені особи

Організатори:

Інститут обліку спільно з кафедрою обліку і оподаткування та кафедрою обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу