Факультет обліку та податкового менеджменту

14 листопада 2017 року кафедрою обліку і оподаткування проведено перше святкове засідання Наукової студентської платформи20 Листопада 2017р.

Ми стартували! 14.11.2017 року кафедрою обліку і оподаткування в межах діяльності Інституту обліку проведено перше святкове засідання Наукової студентської платформи. Цей захід призначений розвивати повагу студентства до науки та розвивати навики наукових досліджень, які є незамінним доповненням професійної майстерності справжнього бухгалтера-практика, а також вміння виступати перед аудиторією із презентацією своєї позиції.

Відкрили роботу платформи студенти п’ятого курсу. Основною темою дискусій цього разу стало дослідження  інноваційних аспектів впливу міжнародних стандартів на систему обліку та складання звітності.

У процесі обговорення доповідей із викладачами кафедрами, які завітали на засідання гуртка, відбувалася справжня наукова дискусія. Під час відповідей на нестандартні питання викладачів та однокурсників доповідачі отримали можливість вчитися гнучкості в науковій полеміці, мудро підходити до висвітлення та відстоювання своєї позиції.

Учасники отримали грамоти та подарунки в наступних номінаціях:

1.   Змістовна прикладна доповідь та візуальне її супроводження – Петрученко Юлія. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

2.   Вміле та оригінальне використанні інструментів презентації – Ничаюк Марія. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

3.   Високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми – Козій Юлія. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

4.   Практичне спрямування дослідження – Кучерява Катерина. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

5.   Актуальність наукового дослідження Драбинога Анна. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

6.   Творчий підхід розумного молодого науковця – Халізева Олеся. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

7.   Високий інтелектуальний рівень – Скрекотень Ілона. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування В.В. Ходзицька.

Кафедра обліку і оподаткування та керівники гуртка, Остап’юк Наталія Анатоліївна та Супрович Ганна Олександрівна, щиро вдячні голові первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» к.е.н., доц. Чабанюк Ользі Анатоліївні за надану спонсорську допомогу. Також дякуємо усім, хто завітав на чергове засідання наукової студентської  платформи і приймав участь в дискусії. Усім присутнім + 5 до карми.