Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова діяльність

Колектив кафедри проводить наукові дослідження з питань теорії та практики обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, а також з розкриття концепції обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання в умовах міжнародної інтеграції.

Кафедра розробляє комплексну наукову тему “Модернізація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах і удосконалення аналітичного забезпечення управління суб'єктами господарювання ” (науковий керівник — докт. екон. наук, професор Кіндрацька Л.М.). Виконавцями теми є всі члени кафедри.Кафедра розробляє комплексну наукову тему “Модернізація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах і удосконалення аналітичного забезпечення управління суб'єктами господарювання ” (науковий керівник — докт. екон. наук, професор Кіндрацька Л.М.). Виконавцями теми є всі члени кафедри.

Основні напрямки наукової діяльностіохоплюють питання гармонізації вітчизняних методів обліку, аналізу та аудиту з міжнародними концепціями; розкриття концепцій розвитку обліку та аудиту діяльності банківських установ в умовах міжнародної інтеграції; розвитку обліку та фінансового контролю діяльності бюджетних установ в умовах міжнародної інтеграції; модернізації інструментарію економічного аналізу господарської діяльності підприємств, організацій та установ в умовах міжнародної інтеграції.

З урахуванням стратегічних напрямків інноваційного розвитку банківського та бюджетного секторів економіки професорсько-викладацьким складом кафедри передбачається оновлення обліково-аналітичних механізмів управління суб'єктами господарювання в контексті міжнародних інтеграційних процесів.

Членами кафедри розроблено нові концепції обліково-аналітичних систем, спрямованих на гармонізацію вітчизняних методів обліку, аналізу і аудиту з зарубіжними. Обґрунтовано концептуальні засади національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в банках та бюджетних установах. Удосконалено методику складання фінансової звітності банків за міжнародними стандартами. Розроблено структурну базову модель  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах, створено механізм організації розробки та впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Розкрито концепцію стратегічного аналізу банківської діяльності.

Результати наукової діяльності кафедри за останні 5 років висвітлені у трьох монографіях та понад 280 наукових публікаціях у вітчизняних та зарубіжних виданнях загальним обсягом 286,7 друк.арк.

Монографії:

1. Кіндрацька Л.М., Свірко С.В., Кузьмінська О.Е. Модернізація бухгалтерського обліку в банківських і бюджетних установах України: [колективна монографія] / Л.М.Кіндрацька, С.В.Свірко, О.Е.Кузьмінська // За ред. Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012.–  25 д.а.

2. Парасій–Вергуненко І.М. Оцінка вартості підприємства: обліково–аналітичні аспекти: монографія / І.М. Парасій – Вергуненко. – Луцьк. : РВВ ЛЕТУ, 2010. — 10 д.а.

3. Парасій-Вергуненко І.М., Заднепровська С.П. Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками у банківських установах: [колективна монографія] / за ред. І.М.Парасій - Вергуненко. - К.: КНЕУ, 2014.- 15 д.а.

   

Остання редакція: 25.04.18