Факультет обліку та податкового менеджменту

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін»08 Грудня 2022р.

8 грудня 2022 року Факультет обліку та податкового менеджменту
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
проводить VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін». 
 
Запрошуємо до участі та співпраці!
 
Мета конференції: оцінка впливу глобальних економіко-політичних зрушень на облік, аналіз, аудит,
оподаткування й фінансовий моніторинг в Україні для обґрунтування напрямів їх подальшого розвитку.
 
Тематичні напрями конференції:
1. Облік та фінансова звітність в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України.
2. Звітність компаній зі сталого розвитку: стан в Україні та зарубіжний досвід.
3. Облік в банках та небанківських фінансових установах в контексті сучасних ризиків та економічних загроз.
4. Бухгалтерський облік в Україні та світі: теорії, концепції та перспективи.
5. Професійне судження та етика бухгалтерів і аудиторів.
6. Євроінтеграційні процеси в оподаткуванні та фінансовому моніторингу.
7. Облік в державному секторі України: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення.
8. Аудиторська діяльність в період відновлення економіки України: сучасні виклики та шляхи розвитку.
9. Digital-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
 
 
Форма участі у конференції: дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.
Вартість участі: безкоштовна.
Робочі мови: українська, англійська, польська.
 
 
Детальніша інформаціянаведена в інформаційному листі.
 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю!
 
 
ПРОГРАМА VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін»