Факультет обліку та податкового менеджменту

Магістерські програми

Після закінчення навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти й одержання відповідного диплома студенти зі  СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ОБЛІК І АУДИТ» на конкурсній основі продовжують навчання за такими магістерськими програмами:

За своїм бажанням студенти обирають магістерську програму – враховуючи своє майбутнє  працевлаштування.

 

Остання редакція: 25.05.18