Факультет обліку та податкового менеджменту

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання обліково-економічного факультету на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця14 Вересня 2017р.

До уваги студентів обліково-економічного факультету!

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання обліково-економічного факультету
на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця (наведені в таблиці):

Для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (денна форма  -  ауд. 48, 2-корпус;  заочна форма навчання – ауд.19, 2-й корпус) до 22 вересня 2017 р.(включно) наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3.Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.


Наявність вакантних місць станом на 13 вересня 2017 року:


Денна форма навчання:

1 курс

2 курс

2-курс зі скороченим терміном навчання

3 курс

3-курс зі скороченим терміном навчання

4 курс

Магістри

2-й рік навчання

(6 курс)

0

1

2

1

1

1

2

 

Заочна форма навчання:

1 курс

2 курс

2-курс зі скороченим терміном навчання

3 курс

3-курс зі скороченим терміном навчання

4 курс

Магістри

0

0

0

1

0

2

0

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (розміщене на сайті університету:

(http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)

Декан ОЕФ                                                             М.І.Бондар