Факультет обліку та податкового менеджменту

Спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу"

Спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу"
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація фахівця – бакалавр з обліку і оподаткування
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання4 роки
 
Спеціалізація “Облік, аудит та оподаткування агробізнесу”– одна з фундаментальних спеціальностей у нашому університеті, обираючи яку Ви робите впевнений крок до своєї успішної кар’єри!
Україна – аграрна держава! Фактично єдиний сектор економіки, який стрімко розвивається і має стійку тенденцію до зростання – це агробізнес! На сьогодні цей ключовий напрямок дає 43% експортної виручки та понад 20% ВВП країни. Та найважливішим є те, що саме агробізнес забезпечує кожне 6 робоче місце. Це величезний, прибутковий, інвестиційно привабливий сектор економіки, для забезпечення ефективної роботи якого необхідні бухгалтери, аудитори, економісти-аналітики тощо.
Кадри – вирішують все!
Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні за спеціалізацією “Облік, аудит та оподаткування агробізнесу” спрямована на формування у студентів системи комплексних теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у сфері обліку, оподаткування, контролю, аналізу, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємств як агробізнесу, так і торгівлі, сфери послуг, виробництва чи будь-якого іншого сектору економіки .
Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення розв’язувати складні спеціалізовані та прикладні завдання у сфері обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування діяльності підприємств аграрно-промислового сектора економіки України.
Навчальний процес базується на активному впроваджені інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, кейс-методів, застосуванні новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні контактних занять, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень;залучені до навчального процесу виконання студентами індивідуальних та групових короткострокових/довгострокових навчальних проектів, які відображають практику роботи за фахом.
Переваги навчання:
 • Кваліфікований викладацький склад
 • Інноваційні методи навчання
 • ІТ - технології в обліку та аудиті
 • Безкоштовний супровід навчальною літературою
 • Сертифікаційні програми
 • Стажування на реальних підприємствах
 • Можливість навчатися за індивідуальним планом
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Міжнародне стажування
 • Друга спеціальність «Викладач економіки»
 • Можливість навчання на військовій кафедрі
По закінченні бакалаврського рівня навчання студенти можуть продовжити здобувати знання як за спорідненою, так і за іншими магістерськими програмами.
Наші випускники працюють у різноманітних сферах економіки в провідних столичних та регіональних компаніях на посадах:
 • Головного бухгалтера
 • Фінансового директора
 • Аудитора
 • Бухгалтера
 • Податкового менеджера
 • Бізнес-аналітика
 • Фінансового аналітика
 • Фінансиста
 • Викладача економіки

 

 

 

 

ВИВЧАЙТЕ ОБЛІК З НАМИ!!!
ОБЛІК АГРОБІЗНЕСУ – ПРІОРИТЕТ № 1

 

Контакти:
Київ, вул. Дегтярівська, 49Г, 8 пов.
044 371 62 21
Остання редакція: 10.07.18