Факультет обліку та податкового менеджменту

Магістерські програми

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр й одержання відповідного диплома студенти зі спеціальності СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ» на конкурсній основі продовжують навчання за такими річними магістерськими програмами:

За своїм бажанням студенти обирають і магістерську програму – враховуючи своє майбутнє  працевлаштування.

Остання редакція: 18.04.18