Факультет обліку та податкового менеджменту

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 
ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ І АНАЛІЗ"
ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні "Податковий менеджмент та комплаєнс"