Факультет обліку та податкового менеджменту

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ І АНАЛІЗ"
ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні "ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОМПЛАЄНС"
ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні "ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ "

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"
ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "ОБЛІК І АУДИТ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ"