Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Соціальне забезпечення" Спеціальність 232 "Соціальне забезпечення"

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 23 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
 
Освітня кваліфікація: бакалавр з соціального забезпечення
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Термін навчання: 4 роки
 
 
 
 
Остання редакція: 01.07.22