Факультет обліку та податкового менеджменту

Бакалаврат

Випускаючі кафедри: Кафедра обліку і оподаткування та Кафедра аудиту

Факультет обліку та податкового менеджменту здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування“ за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти на денній та заочній формах навчання. 

Термін підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на денній формі навчання становить 4 роки,
на заочній формі навчання – 4 роки.

В процесі навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти студенти засвоюють наступні дисципліни циклу професійної підготовки:

  • бухгалтерський облік (теорія бухгалтерського обліку);
  • економічний аналіз;
  • аудит;
  • фінансовий облік;
  • управлінський облік;
  • облік у зарубіжних країнах;
  • інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і контролі
  • облік в банках;
  • облік в бюджетних установах.

Облік – це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але повністю розкривається перед втаємниченим. Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні вочевидь міг би приєднатись керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі. Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту вже понад 50 років готує факультет обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основними місцями роботи випускників зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації і установи, міністерства та відомства. Залежно від бажання та покликання молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, аудиту, економічного аналізу, державного фінансового контролю в технікумах, коледжах та вищих навчальних закладах.

Спеціалізації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету обліку та податкового менеджменту:

 

Остання редакція: 04.05.23