Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітньо-професійна програма "Облік і аудит"

Факультет обліку та податкового менеджменту забезпечує якісну підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
 
Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання:
1 рік 4 місяців (денна)
1 рік 6 місяців (заочна)
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація фахівця– магістр обліку і оподаткування
 
 
Остання редакція: 01.08.22