Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни рівня PhD

Кафедра аудиту на освітньо-науковому рівні PhD забезпечує викладання таких дисциплін:

  • «Аудит та економічний аналіз: теорія, методологія, організація» (обов’язкова)
  • «Інформаційні системи і технології обліку, аналізу та аудиту в умовах глобальної економіки» (вибіркова)
  • «Система фінансового контролю» (вибіркова)