Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Ми в соціальних мережах:

 

 

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу утворена на базі реорганізаваної кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу у січні 2021 року. Завідувачем кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу призначено д.е.н., професора Людмилу Геннадіївну Ловінську.

У складі Київського інституту народного господарства (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») кафедра розпочала свою науково-освітню діяльність із червня 1964 року як кафедра економічного аналізу.

У 2002-2020 рр. кафедра мала назву «Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу».

 

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу здійснює підготовку здобувачів за двома рівнями вищої освіти:

1) бакалаврський рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент та комплаєнс" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Фінансовий моніторинг і аналіз" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Соціальне забезпечення" (cпеціальність 232 "Соціальне забезпечення").

2) магістерський рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма "Облік і аудит в державному секторі" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування").

 

Положення про кафедру

Детальніше

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »