Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 21.09.11
Організація і методика аудиту

Наука «Організація і методика аудиту»

Організація і методика аудиту загального державного управління

Наука «Організація і методика аудиту в секторі загального державного управління»

Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування наукив контексті підготовки магістрів спеціальності 8

Аудит оподаткування підприємств

Дисципліна «Аудит оподаткування підприємств»

Магістерська програма: 8.03050901 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050901–оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління

 Дисципліна "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління"

Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8

Управлінські інформаційні системи в обліку аналізі та аудиті банку

Дисципліна "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті банку"

Магістерська програма: 8.03050902 «Облік і аудит в управлінні банками».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050902 – надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності банків

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

 

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства»

Магістерська програма: 8.03050901 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

 Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050901 – надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах

Внутрішній аудит в секторі загального державного управління

Дисципліна «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління»

Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8