Факультет обліку та податкового менеджменту

Проекти

У результаті співпраці із державними інституціями, закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами, науковцями кафедри отримані такі результати:

- затверджено  Програму постійного  удосконалення  професійних знань аудиторів «Особливості застосування аналітичних процедур при здійсненні завдань з надання впевненості та інших аудиторських послуг», розроблену проф.  Калабуховою С. В. та доц. Абесіновою О. К. (рішення АПУ № 346/11 від 25.05.2017 р.);

- у 2014-2016 р.р. проф. Свірко Світланою Володимирівною, членом Методологічної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України та Науково-експертної ради Державної казначейської служби України, здійснено опрацювання проектів нормативних актів з питань бухгалтерського обліку. Зазначені проекти нормативних актів використані при розробці НП(С)БОДС та методичних рекомендацій щодо обліку операцій в установах державного сектору.

У 2018-2019 р.р. співробітники кафедри спільно з Національним банком України планують провести тренінг для працівників банківських установ  на тему «Бухгалтерський облік банківських операцій: базові основи (для спеціалістів департаментів та відділів банків, які безпосередньо не виконують функціональні обов’язки, пов’язані із методикою і технологією бухгалтерського обліку)» (лектори – Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семиниченко, В. Б. Кириленко, О. Е. Кузьмінська).

У грудні 2018 р. кафедра буде співорганізаторомпроведення Міжнародної науково-практичної конференції “Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики”.

Також, передбачається щомісячне проведення науково-методичних семінарів за такими напрямами: «Облік в банках України: теорія і практика»; «Облік в секторі загального державного управління»; «Аналіз господарської діяльності» (лектори – Л. М. Кіндрацька, О. Е. Кузьмінська, С. В. Калабухова, І. М. Парасій-Вергуненко, Г. А. Ямборко).

Остання редакція: 24.04.19