Факультет обліку та податкового менеджменту

Аспірантура

      На факультеті обліку та податкового менеджменту здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування".

     Підготовка в аспірантурі здійснюється за навчальним планом, що містить інноваційні предмети, які розкривають не лише актуальні проблеми обліку і оподаткування, але і дозволяють розвинути навики проведення наукового дослідження, виявлення та формулювання проблем, надання пропозицій щодо вирішення актуальних питань в сфері обліку і оподаткування.

       У результаті освоєння предметів навчального плану для вказаного рівня, розробленого вченими наукової школи бухгалтерського обліку, що функціонує на факультеті більше, ніж півстоліття, у здобувачів формується чітке коло професійних знань та навичок будувати економічні моделі, застосовувати закони діалектичного розвитку для проведення досліджень та підготовки кандидатської дисертації.

        Відмітним у навчанні за спеціальністю «Облік і оподаткування» є те, що аспіранти залучають до комплексних досліджень, які здійснюються колективом наукової школи факультету обліку та податкового менеджменту, продовжуючи традиції наукової розробки складних і нестандартних тем, результати виконання яких в подальшому враховуються на державному рівні та застосовуються суб’єктами господарювання.

Нормативний строк підготовки - чотири роки. 

Остання редакція: 05.05.23