Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Кафедра аудиту (заснована в 2000 р.) є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, форензіку, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та контролі, процесів їх диджиталізації.

 

Кафедра аудиту вперше в Україні започаткувала освітню програму «Диджитал-облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Детальніше


 

З 2015 року започаткована освітня програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Нині кафедра аудиту долучена до реалізації всіх діючих освітніх програм бакалаврату, магістратури та аспірантури факультету обліку та податкового менеджменту, а також забезпечує викладання обов’язкової дисципліни «Бухгалтерський облік» на інших факультетах КНЕУ.

 

Положення про кафедру


Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри
Бакалаврат