Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Кафедра аудиту (заснована в 2000 р.) є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та контролі.

Уперше в Україні започаткувала освітню програму «Диджитал-облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО "ЧОМУ МИ ОБРАЛИ НАВЧАННЯ НА «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІКУ»? РОЗКАЖЕМО!":

З 2015 року започаткована освітня програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру »
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аудит
Бухгалтерський облік
Вступ до спеціальності
Диджитал-аудит
Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні
Інформаційні системи і технології в обліку
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
Міжпредметний тренінг (Фінансовий облік та Інформаційні системи і технології в обліку)
Міжпредметний тренінг «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні»
Міжпредметний тренінг «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»
Система оподаткування суб’єктів підприємництва
Внутрішній аудит
Внутрішньогосподарський контроль
Диджитал-технології в обліку
Електронні закупівлі
Облік зовнішньоекономічних операцій
Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
Облік і оподаткування діяльності фермерських господарств
Основи економічного контролю
Професійна етика та комунікації в диджитал-обліку та аудиті
Судово-бухгалтерська експертиза
1С БУХГАЛТЕРІЯ (УКРАЇНА)
Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні (К-ра Аудиту)
Дисципліни магістерського рівня
Аудит в державному секторі
Організація і методика контролю та аудиту
Податковий аудит
Аудит державного сектору економіки
Аудит оподаткування підприємницької діяльності
Внутрішній аудит в банках
Внутрішній аудит в корпоративному управлінні
Внутрішній аудит корпорацій
Дью Ділідженс підприємств
Електронний̆ документообіг у державному секторі
Податковий Е-аудит
Публічні закупівлі
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства
Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні підприємства
Управлінські інформаційні системи в управлінні державними фінансами
Аудит державних фінансів
Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу
Внутрішній аудит в державних організаціях
Державний фінансовий контроль
Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування
Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу
Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств
Oрганізація і методика аудиту аграрних підприємств
АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ
ВСТУП-2023

Освітня програма "Диджитал-облік"
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Освітній ступінь – бакалавр
Кваліфікація фахівця – бакалавр обліку і оподаткування
Форма навчання: денна
Мови навчання: українська
Термін навчання: 4 роки

контакти для абітурієнтів:
кафедра аудиту     e-mail:  ka@kneu.edu.ua
                                e-mail:  abiturient_digitaloblik.kneu@ukr.net
                телеграмканал:   

Графік консультацій професорсько-викладацького складу