Факультет обліку та податкового менеджменту

Спеціалізація "Податковий менеджмент"

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 
Освітній ступінь – бакалавр
Кваліфікація фахівця – бакалавр обліку і оподаткування
Форма навчання: денна
Мови навчання: українська
Термін навчання:
 • 4 роки 
Освітній ступінь «бакалавр» здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. На освітній ступінь «бакалавр» на конкурсній основі приймаються особи, які здобули повну середню освіту.
Факультетом обліку та податкового менеджменту пропонується спеціалізація спеціальності «Облік і оподаткування»:
 • Податковий менеджмент
       Спрямованість спеціалізації:формування теоретичних знань та стійких практичних навичок і вмінь у галузі документування господарських операцій з урахуванням чинного митного та податкового законодавства, відображення їх у бухгалтерському обліку (з належним відображенням на рівні фінансового та управлінського розрізів) та складання і своєчасного і належного подання податкової звітності; вироблення навиків в обґрунтуванні вибору належної податкової політики та її особливостей для підприємств виробничого, фінансового та державного сектору економіки; формування вмінь використання інформаційних систем і технологій в організації та здійсненні податкових розрахунків в системі бухгалтерського обліку, які потрібні для підготовки інформації з обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію системи оподаткування підприємства, вирішення завдань, поставлених власником, органами державного управління. Важливою складовою спеціалізації є здобуття навиків аналітичного мислення і вивчення підходів контролюючих органів в перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків у тому числі.
Спектр професійної діяльності: бухгалтерський облік (за національними та міжнародними стандартами), управлінський облік, аналіз господарської діяльності, аудит, інформаційні технології в обліку, оподаткування підприємницької діяльності.
Навчання:дисципліни циклу професійної підготовки:
 • бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • фінансовий облік;
 • система оподаткування підприємства;
 • теорія економічного аналізу;
 • основи економічного контролю;
 • аналіз господарської діяльності;
 • аудит;
 • управлінський облік;  
 • облік і звітність в оподаткуванні;
 • інформаційні системи і технології в обліку;
 • облік на підприємствах агробізнесу;
 • облік в банках;
 • облік в бюджетних установах.
      Дисципліни спеціальності «Облік і оподаткування» викладають досвідчені викладачі, які практикуюсь у сфері бухгалтерського обліку, податкового аудиту, консалтингу і мають відповідні професійні сертифікати.
    Кафедри, що забезпечують, викладання дисциплін спеціальності «Облік і оподаткування», тісно співпрацюють з міжнародними та вітчизняними професійними організаціями, вищими навчальними закладами та компаніями.
 
 
   В результаті співробітництва з Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА)навчальні програми спеціальності «Облік і оподаткування» було акредитовано на зарахування іспитів. Так, зазначена акредитація дає право студентам бакалаврського рівня підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування» отримувати заліки за такими іспитами АССА:
Здобудете професійні компетентності з управління податковими розрахунками для оптимізації витрат на сплату податків, отримаєте знання, як вести облік розрахунків з бюджетом відповідно до стратегії, місії діяльності підприємства, а також своєчасно формувати достовірну податкову звітність з метою дотримання податкового законодавства та уникнення штрафних санкцій.
 • F1 – Роль бухгалтера у бізнес-середовищі;
 • F2 – Управлінський облік;
 • F3 – Фінансовий облік;
 • F4 – Корпоративне та підприємницьке право.
 • F6 - Оподаткування
 • F8 - Аудит та підтвердження звітності

 

Згідно з програмою навчання студенти проходять практику з можливістю подальшого працевлаштування.

Основними місцями роботи випускниківзі спеціальності «Облік і оподаткування» є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації і установи, міністерства та відомства.

Остання редакція: 06.02.21