Факультет обліку та податкового менеджменту

Редакційна колегія факультету

Голова редакційної колегії факультету ОПМ:

БОНДАР Микола Іванович, д.е.н., професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту

Члени редакційної колегії:

ПРИМАЧЕНКО Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, відповідальний секретар редакційної колегії факультету обліку та податкового менеджменту.

КОРШИКОВА Рената Сергіївна, кандидат економічних наук, в.о.завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу.

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу

ПЕТРИК Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту.

ДУДКО Михайло Валерійович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання.

ЦЯТКОВСЬКА Олена Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

Контакти:

e-mail: fopm@kneu.edu.ua 

Телефон, факс: (044) 456-50-19

 

Положення про редакційні колегії навчальних видань