Факультет обліку та податкового менеджменту

Бондар Микола Іванович

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: Декан факультету обліку та податкового менеджменту (ОПМ), професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Декан факультету обліку та податкового менеджменту, професор, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування. Стаж науково-педагогічної роботи - 22 роки.

Народився  на Київщині, в 1988 році закінчив середню школу, 1989-1991 р. служба в армії. 1991-1996 р. навчання в КНЕУ (тоді КІНГ, КДЕУ). Після закінчення університету працював в КНЕУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. В 2001 році захистив кандидатську, а в 2008 році – докторську дисертацію. За сумісництвом працював в підприємницьких структурах на посадах головного бухгалтера, аудитора. 

З  вересня 2009 року по жовтень 2016 року завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності (перейменованої в вересні 2016 року на кафедру обліку і оподаткування). З березня 2016 року - декан обліково-економічного факультету. З грудня 2017 року обліково-економічний факультет перейменовано на факультет обліку та податкового менеджменту.

Напрямки наукових досліджень: теорія, методологія та організація обліку і аудиту в підприємницькій діяльності, особливості обліку і контролю інвестиційної діяльності.

Підготував 3 доктори та 8 кандидатів економічних наук.

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України.
Член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Член спеціалізованої вченої ради КНЕУ з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Академік Академії економічних наук України. Голова підкомісії «Облік і аудит» НМК з «Економіки та підприємництва» Міністерства освіти і науки України 2009-2015 рр. З 2016 року голова підкомісії з обліку і оподаткування Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права. Сертифікований аудитор.