Факультет обліку та податкового менеджменту

Бондар Микола Іванович

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:Декан факультету обліку та податкового менеджменту (ОПМ), професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:27 років
Біографія:

Декан факультету обліку та податкового менеджменту, професор, доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу. Стаж науково-педагогічної роботи - 27 років.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1904-1211

Народився  на Київщині, в 1988 році закінчив середню школу, 1989-1991 р. служба в армії. 1991-1996 р. навчання в КНЕУ (тоді КІНГ, КДЕУ). Після закінчення університету працював в КНЕУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри. В 2001 році захистив кандидатську, а в 2008 році – докторську дисертацію. За сумісництвом працював в підприємницьких структурах на посадах головного бухгалтера, аудитора. 

З  вересня 2009 року по жовтень 2016 року завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності (перейменованої в вересні 2016 року на кафедру обліку і оподаткування). З березня 2016 року - декан обліково-економічного факультету. З грудня 2017 року обліково-економічний факультет перейменовано на факультет обліку та податкового менеджменту.

Напрямки наукових досліджень: теорія, методологія та організація обліку і аудиту в підприємницькій діяльності, особливості обліку і контролю інвестиційної діяльності.

Підготував 4 доктори та 8 кандидатів економічних наук, 3 доктори філософії за відповідною спеціальністю.

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України (2014-2022 рр.).

Член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Член Галузевої ради з розроблення професійних стандартів у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Голова спеціалізованої вченої ради КНЕУ з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Академік Академії економічних наук України. Голова підкомісії «Облік і аудит» НМК з «Економіки та підприємництва» Міністерства освіти і науки України 2009-2015 рр. З 2016 року голова підкомісії зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Науково-методичної комісії № 5 з бізнесу, управління та права. Атестований (сертифікований) аудитор України. 

Підвищення кваліфікації:

Сопотська Вища школа (м. Сопот), Польща,  з 11.11.2019 по 29.11.2019 р. підвищення кваліфікації через викладання дисципліни фінансового обліку. Свідоцтво м.Сопот від 18.12.2019 р. – 120 год.

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тривалість – 8 годин 10 грудня 2020 року м. Київ, Україна. Сертифікат - 050

Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 03.03.2021 р. – 28.04.2021 р., Свідоцтво 12  СС №02070884/ 070164-21 від 28 квітня 2021 р. Мовний бренд сучасного професіонала. – 120 год.

Сопотська Вища школа (м. Сопот), Польща,  з 01.12.2021 по 15.01.2022 р. підвищення кваліфікації через викладання дисциплін бухгалтерського обліку. Сертифікат-свідоцтво від 18.01.2022 р. – 120 год.

Центр реформ фінансової звітності Світового банку (CFRR) та Міністерство фінансів Австрії м. Відень (Австрія)  з 27 листопада 2022 р. по 03 грудня 2022 р.  Участь у роботі Конференції на рівні міністрів «Фінансова звітність та сталий розвиток  для прозорості заборгованості та стійкого відновлення» та семінару Практикуючого співтовариства по освіті та фінансові спільноти практиків (EduCoP& FinCoP). Сертифікат - 17 год.

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН» з публікацією тез тривалість – 15 годин (0,5 кредита) 08 грудня 2022 року м. Київ, Україна. Сертифікат – 004.

Сопотська академія суспільних наук (м.Сопот), Польща. STATEMET OF HOST INSTITUTION Staff mobility for training Confirmation of stay. З 23.01.2023 р. по 27.01.2023 р. – 20 год.

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти МОН України. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, експрес-курс: "Основи технології та розробки тестових завдань". Сертифікат - 30 год (1 кредит). Червень 2023 р.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника. «Акредитаційний Коучинг». Сертифікат № 0645 20 червня 2023. – 180 годин (6 кредитів).

Участь у роботі у 7-го семінару PULSAR «Об’єднаної спільноти фахівців з питань освіти та фінансової звітності», який організований Світовим банком та співорганізатором Міністерством фінансів Грузії, м. Батумі (Грузія)  з 05 червня 2023 р. по 10 червня 2023 р. Сертифікат -12,5 год.

Участь у роботі 8-го практичного семінару PULSAR об’єднаного практикуючого співтовариства фахівців з питань освіти та фінансової звітності в державному секторі (EduCoP & FinCoP). Регіональна та національна програма, спрямована на Західні Балкани та Східне партнерство ЄС країни для підтримки розвитку систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, що відповідає міжнародним стандартам і передовій світовій практиці.м. Відень (Австрія)  з 12 листопада 2023 р. по 19 листопада 2023 р.  Сертифікат -14 год.