Факультет обліку та податкового менеджменту

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Факультет обліку та податкового менеджменту забезпечує якісну підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
 
Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання:
1 рік 6 місяців (денна)
1 рік 8 місяців (заочна)
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація фахівця– магістр обліку і оподаткування
Спеціалізації:
  • «Облік і аудит»
Магістерські програми:
 
  • «Податковий менеджмент»
Магістерська програма:
 
  • «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»
Магістерська програма
  1. Облік, аудит та оподаткування агробізнесу
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація фахівця– магістр менеджменту
Спеціалізація:
  • «Безпека бізнесу»
Магістерська програма:
Остання редакція: 18.04.18
Освітньо-професійна програма "Облік і аудит в державному секторі"
 
Спеціальності  071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління і адміністрування»