Факультет обліку та податкового менеджменту

Вчена рада факультету