Факультет обліку та податкового менеджменту

Вчена рада факультету

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду факультету обліку та податкового менеджменту

РЕГЛАМЕНТ Вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту

 

Cклад Вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту

Голова Вченої ради, декан факультету обліку та податкового менеджменту
Заступник голови Вченої ради, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту
Секретар Вченої ради факультету ОПМ, старший викладач кафедри обліку і оподаткування
 
 
К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
 
 
К.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування
Гагадзе
Тамара Володимирівна
 
фахівець з організації навчального процесу деканату
К.е.н., доцент кафедри аудиту
завідувач кафедри фізичного виховання
К.е.н., професор кафедри аудиту
Д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
старший викладач кафедри фізичного виховання
К.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, голова профбюро факультету обліку та податкового менеджменту
К.е.н.,  доцент кафедри аудиту
К.е.н., доцент кафедри аудиту
Матієнко-Купріянов Володимир Іванович старший викладач кафедри фізичного виховання
Олійник Яна Вікторівна Д.е.н., професор кафедри облііку і оподаткування
Д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування, заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту
Д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту
старший викладач кафедри фізичного виховання
Самборська-Музичко Юлія Олександрівна К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
К.е.н., професор кафедри аудиту
Сікан
Олена Миколаївна
фахівець з організації навчального процесу кафедри обліку і оподаткування
Д.е.н., професор кафедри аудиту
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту
Д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування
   

 

Груша Дарія Іванівна

студентку 4 курсу першого (бакалаврського) рівня

Васюріна Вікторія Олександрівна

студентку 4 курсу першого (бакалаврського) рівня, Голова САР факультету ОПМ

Кучеренко Наталія Василівна

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня

Наточій Таїсія Русланівна 

студентка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня

Пасічник Ірина Василівна 

студентка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня

Ракарчук Анна Дмитрівна 

студентка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня, Голова профбюро факультету ОПМ

Дядюн Олена Олександрівна

аспірантка кафедри аудиту

Кулик Андрій Андрійович   

аспірант кафедри обліку і оподаткування

 

Остання редакція: 07.10.20