Факультет обліку та податкового менеджменту

Вчена рада факультету

Cклад Вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту

БОНДАР Микола Іванович

Голова Вченої ради, Декан факультету обліку та податкового менеджменту, д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ПРИМАЧЕНКО Олена Леонідівна

Заст. Голови Вченої ради факультету ОПМ, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

ДУНАЄВА Марія Віталіївна

Секретар Вченої ради факультету ОПМ, ст.викладач кафедри обліку і оподаткування

БЕЗВЕРХИЙ Костянтин Вікторович

к.е.н., докторант кафедри обліку і оподаткування

ГНИЛИЦЬКА Лариса Володимирівна

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

ДАВИДКОВА Катерина Максимівна 

Студентка 3 курсу, Голова профбюро студентів

ДОБРОВСЬКИЙ Василь Миколайович

к.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ЄФІМЕНКО Василь Іванович

к.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ЗАДНЕПРОВСЬКА Світлана Петрівна

к.е.н., доцент кафедри аудиту

КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна

Завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, д.е.н., професор

КІРДАНОВ Михайло Григорович

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

КОВАЛЬОВА Олена Василівна

Голова САР студентів, студентка 3 курсу

КОРНІЙЧУК  Оксана Володимирівна 

Аспірантка кафедри обліку і оподаткування  2  року навчання 

КРИШТОПА Ірина Ігорівна

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

КУЗЬМІНСЬКА Ольга Едуардівна

Заст. зав. кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., професор

КУЗЬМІНСЬКИЙ Юрій Анатолійович

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор

КУЧЕРЕНКО Наталія Василівна 

Студентка 3 курсу 

ЛАРІКОВА Тетяна Віталіївна

Профорг кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., доцент

ЛЕЩУК Анастасія Олегівна

Студентка 3 курсу

МАРИНІЧ  Ілля Олександрович  

к.е.н., доцент кафедри аудиту

МАТІЄНКО-ЗУБЕНКО Ірина Ігорівна

Заст. зав. кафедри аудиту, к.е.н., доцент

МАХИНЯ Ірина Миколаївна

Студентка 3 курсу

ОЛІЙНИК Яна Вікторівна

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

ОСТАП’ЮК Наталія Анатоліївна

Заст. декана, д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО Ірина Михайлівна 

д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

ПЕТРИК Олена Анатоліївна

Завідувач кафедри аудиту, д.е.н., професор

ПРОСКУРА Катерина Петрівна

д.е.н., професор  кафедри аудиту

САЗОНОВА Катерина Володимирівна 

Інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу

САМБОРСЬКИЙ Олександр Володимирович 

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

СІКАН Олена Миколаївна 

Інспектор з контролю по забезпеченню навчального процесу навчально-консультативного пункту кафедри обліку і оподаткування 

ТЮХЛЯЄВА Марина Юріївна 

Профорг факультету, ст. викладач  кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

ФЕДОРЧЕНКО Ольга Євгеніївна 

Заст. зав. кафедри  обліку  і оподаткування, к.е.н., доцент

ЦЯТКОВСЬКА Олена Віталіївна

Заст. декана, к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

ШИГУН Марія Михайлівна

Завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор

ШИНКАР Юлія Степанівна

Студентка 4 курсу

ЯМБОРКО Галина Анатоліївна 

к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

 

Остання редакція: 16.01.18