Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова діяльність

Основним науковим напрямком на кафедрі фізичного виховання є «Система фізичного виховання студентів економічних вищих навчальних закладів України» який реалізується в урочних та неурочних формах занять фізичним вихованням. 

Протягом 2010-2018 навчального року були підготовлені та опубліковані наукові видання, окремі наукові статті відносяться до переліку наукових фахових видань ВАК України:

Мартинюк О.А. Технология коррекции нарушений осанки студенток в процессе физического воспитания. XIV  Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх».

Ивчатова Т.В. Корекція порушень постави жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом. Педагогіка. Психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту// науковий журнал. –Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. -№8. –С.37-40

Балакін О.М. . Валеологічний підхід до пізнавальної діяльності студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» // Збірник матеріалів VII міжнародної наукової практичної конференції – София «Бял Град-БГ» ООД, 2011. – С. 68-71.

Березка С.М. Валеологічний підхід до пізнавальної діяльності студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» // Збірник матеріалів VII міжнародної наукової практичної конференції – София «Бял Град-БГ» ООД, 2011. – С. 68-71.

Біленко Ю.А. Валеологічний підхід до пізнавальної діяльності студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» // Збірник матеріалів VII міжнародної наукової практичної конференції – София «Бял Град-БГ» ООД, 2011. – С. 68-71.

Бич Г.В. Аквафитнес, как инновационная физкультурно-оздоровительная технология в физическом воспитании студентов ВУЗов // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С.38-42

Бич Г.В. Внедрение средств аквафитнеса в программу занятий плаванием студентов высших учебных заведений // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербургский университет профсоюзов, 2011. – С.106-107

Бич Г.В Заняття з аквафітнесу у рамках дисципліни «плавання» у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 2011. – С. 69-72

Бич Г.В Контроль фізичної підготовленості студентів в базовому компоненті навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» // Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 2011. – С. 112-114

Дудкіна Т.Ю. Аквафитнес, как инновационная физкультурно-оздоровительная технология в физическом воспитании студентов ВУЗов // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С.38-42

Дудкіна Т.Ю Внедрение средств аквафитнеса в программу занятий плаванием студентов высших учебных заведений // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербургский университет профсоюзов, 2011. – С.106-107

Дудкіна Т.Ю Заняття з аквафітнесу у рамках дисципліни «плавання» у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 2011. – С. 69-72

Дудко М.В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-економістів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 86-88.

Защук С.Г. Система восстановления работоспособности  спортсменов в игровых видах спорта, с помощью индивидуального применения лекарственных растений / педагогіка психологія та медико біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / К.:, 2011. – С. 59-65.

Івчатова Т.В. Двигательная активность и здоровье человека / К.: Наук. Світ, 2011. –285 с. – Библиогрр. : с. 285.

Івчатова Т.В. Характеристика пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания //  Сборник статей № 5 / ХООНОКУ, ХГАДИ, №2011.С.58-62

Івчатова Т.В. Информационные технологии в физическом воспитании Сборник статей № 9/ ХООНОКУ, ХГАДИ, №2011.С.58-62

Камендровська Т.А. Технологія викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах економічного профілю // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Касьянок В.М. Інноваційні технології ведення навчальних занять // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Кузнєцов В.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-економістів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 86-88.

Кузнєцов В.А. Забезпечення оздоровчого ефекту на заняттях з фізичного виховання // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 84-86.

Кузнєцов В.А. Підвищення результативності занять з фізичного виховання за рахунок можливостей організму // Збірник матеріалів DNY VEDY. – Прага, 2011. –С. 86-89.

Корнієнко С.О. Підвищення результативності занять з фізичного виховання за рахунок можливостей організму // Збірник матеріалів DNY VEDY. – Прага, 2011. –С. 86-89.

Ковтун В. Є. Диференційований підхід до індивідуальних особливостей студенток груп жіночої атлетичної гімнастики як інноваційна технологія в навчальному процесі // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Ковтун В. Є. Контроль фізичної підготовленості студентів в базовому компоненті навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» // Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 2011. – С. 112-114

Ковальчук Д.Р. Здоров'я студентів та причини погіршення його стану // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 74-76.

Клімова І.П. Інноваційні технології ведення навчальних занять // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Корольов Б.А. Застосування інноваційних технологій при проведенні навчальних занять у тренажерному залі // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Кущ В.М. Застосування інноваційних технологій при проведенні навчальних занять зі студентами в спеціальних медичних групах // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Ляшенко О.Р. Застосування інноваційних технологій при проведенні навчальних занять у тренажерному залі // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Мартинюк О.А. Коррекция нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. наук по физическому воспитания и спорту: спец. 24.00.02 «Физическая культура, физическое воспитания разных групп населения» –К., 2011. – 20с.

Мартинюк О.А. Контроль пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания // «Университетский спорт: здоровье и процветание нации»: I Международная научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная 20-литею Независимой Республики Казахстан: Сборник статей. – Алматы: КазАСТ, 2011. – С. 472-476.

Одноралов М.Є. Остеопороз / Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції – Прага, 2011. – С. 55-57.

Повєткіна А.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-економістів // актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 86-88.

Повєткіна А.А. Підвищення результативності занять з фізичного виховання  за рахунок можливостей організму // Збірник матеріалів DNY VEDY. – Прага, 2011. –С. 86-89.

Співак М. Л. Контроль фізичної підготовленості студентів в базовому компоненті навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» // Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 2011. – С. 112-114

Співак М. Л. Диференційований підхід до індивідуальних особливостей студенток груп жіночої атлетичної гімнастики як інноваційна технологія в навчальному процесі // Збірник матеріалів програми науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку», 2011.

Янішевський Ю.В. Підвищення результативності занять з фізичного виховання за рахунок можливостей організму // Збірник матеріалів DNY VEDY. – Прага, 2011. –С. 86-89.

Дудко М.В., Мартинюк О.А., Хрипко І.В., Берізка С.М. Сучасні технології профілактики та корекції порушень просторової організації тіла людини в процесі фізичного виховання // Монографія. - 2018.

Список наукових та навчально - методичних праць

Остання редакція: 18.10.19