Факультет обліку та податкового менеджменту

Партнери

Кафедра здійснює наукову співпрацю з державними інституціями, закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами, серед яких Державна податкова служба України, ВГО "Спілка податкових консультантів України", Національний банк України, Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Аудиторська палата України, Тернопільський національний економічний університет, Університет державної фіскальної служби України, Львівський національний університет імені Івана Франка, ДВНЗ «Університет банківської справи», Національний університет водного господарства та природокористування.

8 лютого 2023 року в.о. ректора КНЕУ Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО та т. в. о. Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро ЖОРАВОВИЧ підписали Договір про співробітництво, партнерство та взаємодію у напрямку організації та
проведення спільних заходів.
Нагадаємо, що в університеті, а саме на факультеті обліку і податкового менеджменту, започатковані дві освітні програми – «Фінансовий моніторинг і аналіз» першого бакалаврського рівня освіти та «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в економічній безпеці» другого магістерського рівня освіти. Розвиток зазначених програм потребує тісної співпраці з фахівцями-практиками, що працюють у цій сфері.
Договором передбачено співробітництво щодо:
 
✅
залучення до освітнього процесу фахівців АРМА;
 
✅
підготовки та проведення заходів щодо роз’яснювальної, методичної, консультаційної допомоги, а також розроблення та поширення засобами комунікативного зв’язку, зокрема за допомогою інтернет-ресурсів, роз’яснень, методичних і консультаційних матеріалів з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами, інших актуальних питань, за винятком інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом;
 
✅
залучення вчених КНЕУ до розгляду питань, що належать до компетенції АРМА, з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
На підписанні договору були також присутні начальник Управління правового забезпечення
АРМА Антон Чубенко, доктор юридичних наук, професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту Микола Бондар, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Людмила Ловінська, докторка економічних наук, професорка.
Бажаємо плідної спільної роботи у новому партнерстві!
 
 
Остання редакція: 16.02.23