Факультет обліку та податкового менеджменту

Професійний дорадчий підкомітет

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за участю компаній-партнерів створив Професійний дорадчий комітет КНЕУ.

 

Участь компаній у комітеті реалізується через делегованих ними працівників, які є експертами у відповідних сферах професійної діяльності. Участь в комітеті є безкоштовною і не передбачає фінансових зобов’язань.

Комітет створено з метою покращення якості підготовки студентів та врахування потреб роботодавців у процесі навчання. 

До основних завдань комітету належать такі:

1) Формування рекомендацій щодо компетентностей, якими мають володіти випускники різних освітніх програм;

2) Спільна розробка та проведення експертизи освітніх програм, внесення пропозицій щодо змісту, форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти;

3) Розробка рекомендацій щодо впровадження нових і удосконалення наявних освітніх програм, внесення змін у навчальні плани та програми навчальних дисциплін.

 

На факультеті обліку та податкового менеджменту функціонують секції:

 • Секція "Облік і аудит"
 • Секція "Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг"

Склад Професійного дорадчого підкомітету секції "Облік і аудит":

 • Бондар Валерій Петрович, д.е.н., професор, Президент ВПГО «Спілка аудиторів України»;
 • Вовчук Наталія, представник СІМА в Україні;
 •  Дядюн Олена, доктор філософії (PhD) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», сертифікований бухгалтер (IFA, IPFM), консультант з МСФЗ, головний бухгалтер ТОВ "МІК" СТАРТ", заступник голови комітету з фінансів ФПБАУ;
 • Каменська Тетяна Олександрівна, д.е.н., доцент, Голова Аудиторської палати України;
 • Коноваленко Наталія Валеріївна, консультант, CFRR (Центр реформ фінансової звітності Європи та Центральної Азії), Світовий банк;
 • Кричун Петро Михайлович, к.е.н., Президент ФПБАУ;
 • Лещій Владислав Романович, фінансовий директор  ТОВ «Бритіш Американ Тобако Україна»;
 • Орлов Сергій Олександрович, Директор ІТ компанії «МАСТЕР:СТРІМ»;
 • Рогозний Сергій Анатолійович, Директор ТОВ «Старт», Керівник комітету з фінансів ФПБАУ, член Ради ФПБАУ;
 • Савченко Алла Іванівна, Президент / Старший партнер BDO Україна, Заслужений економіст України;
 • Сугакова Олена Григорівна, Заступник фінансового директора ТОВ "Клуб сиру;
 • Ткаченко Дмитро Олегович, директор ІТ компанії «CaseWare Ukraine»;
 • Терещенко Юлія, заступник директора ПрАТ «КПМГ Аудит», залучена у якості фізичної особи-експерта;
 • Шведов Дмитро Олександрович, директор ІТ компанії «IS-Pro»;
 • Юлія Терещенко, заступник директора ПрАТ «КПМГ Аудит», залучена у якості фізичної особи-експерта;
 • Яковлев Олександр Павлович, керуючий партнер компанії AF MOORE STEFENS, LLC.
Склад Професійного дорадчого підкомітету секції "Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг":
 • Воробей Світлана Іванівна,  заступник Міністра фінансів України;
 • Гапоненко Людмила Василівна, директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності;
 • Єфименко Тетяна Іванівна, Президент державної фінансово-наукової установи "Академія фінансового управлінння"
 • Жоравович Дмитро, т.в.о. Голови АРМА;
 • Чубенко Антон Григорович, начальник Управління правового забезпечення центрального апарату АРМА.
 

У разі вашої (Вашої компанії) зацікавленості у роботі професійного дорадчого комітету, просимо контактувати з нами: 

fopm@kneu.edu.ua або за телефоном +38 067 378 62 38 (заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту, к.е.н., доц. Олена ЦЯТКОВСЬКА)

Остання редакція: 01.02.24