Факультет обліку та податкового менеджменту

Вступникам

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Доктор філософії

 


 

 

Остання редакція: 22.10.21