Факультет обліку та податкового менеджменту

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання обліково-економічного факультету на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця15 Березня 2017р.

Наявність вакантних місць станом на 15 березня 2017 року:

Денна форма навчання:

1 курс

2 курс

2-курс зі скороченим терміном навчання

3 курс

4 курс

Магістри

(1 рік навчання)

2

1

2

1

0

2

 

Заочна форма навчання:

 

2 курс

3 курс

4 курс

Магістри (1 рік навчання)

0

0

1

1

 

 

Для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (денна форма - ауд. 48, 2-корпус;  заочна форма навчання – ауд.19, 2-й корпус) з 15 березня до 25 березня 2017 р. такі документи:

 

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3.Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Декан ОЕФ                                                             М.І.Бондар