Факультет обліку та податкового менеджменту

Проскура Катерина Петрівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Закінчила Чернігівський державний інститут економіки та управління за спеціальністю «Фінанси» - 2001 р.

Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами на тему «Управління податковим навантаженням підприємства» - 2008 р.

Докторська дисертація за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку» - 2014 р.

Опубліковано більше 100 наукових праць у вітчизняних та іноземних наукових виданнях.

Сертифікований аудитор з 2009 року. Сертифікат ДіпІФР-Рус (АССА) − фінансова звітність за МСФЗ. Судовий експерт. Лектор аудиторської палати України. Співрозробник наукових тем Науково-дослідного інституту з питань оподаткування Державної фіскальної служби України.

Керівник департаменту аудиту ТОВ «Аудиторська фірма «П.С.П.Аудит» (за сумісництвом).

Практичний досвід роботи більше 10 років на посадах бухгалтера, аудитора, фінансового менеджера, судового експерта. Має значний досвід в проведенні тренінгів, семінарів, спеціалізованих курсів з питань обліку та оподаткування.

Член Спілки аудиторів України та Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України з 2013 року.

Викладає дисципліни «Податковий контроль», «Економічна експертиза в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування», «Аудит оподаткування підприємств», «Судово-бухгалтерська експертиза».